उद्देश्य

उद्देश्य

1. सबै महिलाहरूको भलाइको संरक्षण र संवर्धन

2. महिला सशक्तिकरणका माध्यमबाट विकासको मुख्य धारामा महिलाहरूको प्रभावकारी समावेश

3. महिलाहरु को सबै राउड विकास को माध्यम ले लिंग न्याय को बनाए राखन को लागि

4. लिंग न्यायसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू र कागजातहरू कार्यान्वयनको निरीक्षण गर्न