निगरानी र मूल्यांकन

निगरानी र मूल्यांकन
1. महिलाहरूको भलाइको लागि स्थापित कानूनी प्रावधानहरू अनुगमन गर्नुहोस्
2. नेपाल द्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय संधिहरु को कार्यान्वयन को निगरानी को लागी
3. भ्रमण गर्न, सरकार, गैर-सरकारी र निजी क्षेत्रहरूको जाँच र निरीक्षण गर्नुहोस्
4. नीतिहरु र कार्यक्रमहरुको मूल्यांकन गर्न को लागी कि महिलाहरु लाई मुख्यधारा को विकास को लागि तैयार गरिएको छ