भिजन

भिजन

लिंग समानता संग एक समाज स्थापित गर्न को लागी जहां हरेक महिलाहरु लाई पूर्ण मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, स्वतंत्र पहिचान, विवेक र ईमानदारी संग व्यायाम गर्न सक्छन्।