लक्ष्य

लक्ष्य

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी कागजातहरू, सार्थक प्रस्तुति र सबै राज्यका अंग र क्षेत्रहरूमा महिलाहरूको सहभागिता सबै भेदभाव र हिंसाको उन्मूलनमा योगदान दिन समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै।