मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

लैङ्गिक सरोकारका विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वयात्मक वैठक

प्रकासित मितिः 2021-03-10
राष्ट्रिय महिला आयोगले लैङ्गिक सरोकारका विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वयात्मक वैठक सम्पन्न गर्यो।
सरोकारवालाहरुले विभिन्न विषयका चुनौती तथा हुन सक्ने समाधानका बारे छलफल गरे। प्राप्त सुझाव यी विषयमा रहेका छन् :
  • मनोरंजन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुको हक र हित
  • सरकारी निकाय सँग समन्वय अनि न्यायीक समितीको क्षमता वृद्धि
  • हिंसा प्रभावितहरुको राष्ट्रिय तथ्यांक
  • तथ्य खोजीको मिशन
  • आयोगको नीति र सिफारिसमा जोड अनि अन्य
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram