मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

ऐन-नियम

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक ,सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन-२०५३

पुरा पढ्नुहोस्

National Women Commission Regulation,2065

पुरा पढ्नुहोस्

National Women Commission Act_Nepali,2063

पुरा पढ्नुहोस्

National Women Commission Act_English,2007

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली, २०७८

पुरा पढ्नुहोस्
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram