मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

सुचना

शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2024-07-11
बिशेष आर्थिक सुबिधाको जानकारी सम्बन्धमा 2024-05-19
निबन्ध प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना 2024-03-13
निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना 2024-02-20
मिति २०८०/०९/१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना 2024-01-05
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2023-11-01
अन्तरबार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-08-24
सेवा करारमा कर्मचारी माग गरिएको सूचना 2023-08-03
अन्तरबार्ताको मिति तोकिएको सूचना 2023-02-06
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2022-12-20
अन्तरबार्ता स्थगित गरिएको सूचना 2022-12-18
सेवा करारमा कर्मचारी माग गरिएको सूचना 2022-12-11
कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2022-06-10
नतिजा प्रकाशन 2022-04-12
अन्तरबार्ताको मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना 2022-04-08
अन्तरबार्ताको मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना 2022-04-03
अन्तरबार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-03-29
सेवा करारमा कर्मचारी माग गरिएको सूचना 2022-03-14
नतिजा प्रकाशन 2022-03-13
सेवा करारमा कर्मचारी माग गरिएको सूचना 2022-01-31
JDS(2022) छात्रवृतिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा 2021-09-09
लैङ्गिक विज्ञ तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाहरु सूचीकृत गराउने सम्बन्धी सूचना 2021-06-30
राष्ट्रिय महिला आयोगको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ 2021-06-17
राष्ट्रिय महिला आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७८ 2021-06-16
List of GBV service provider working during COVID -19 2021-05-20
कोभिड-१९ सम्बन्धको सुचना 2021-02-17
विभिन्न जिल्लामा भएको निबन्ध प्रतियोगिताको नतिजा 2020-03-01
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram