मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

प्रकाशन

शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
NWC factsheet Jestha 2081 2024-06-21
NWC factsheet Baisakh 2081 2024-06-21
NWC factsheet Chaitra 2080 2024-04-24
NWC factsheet Falgun 2080 2024-04-16
NWC factsheet Magh 2080 2024-03-12
NWC factsheet Poush 2080 2024-02-09
राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी एबं कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता २०८० 2024-02-04
NWC factsheet Mangsir 2080 2024-01-21
NWC factsheet Kartik 2080 2023-12-21
NWC factsheet Ashoj 2080 2023-11-08
NWC factsheet Bhadra 2080 2023-10-19
NWC factsheet Shrawan 2080 2023-09-01
नेपालमा महिलाको अवस्था - अंक २ (२०८०) 2023-08-01
Helpline Data_ Fiscal Year 2079/80 2023-07-30
NWC factsheet 2079/80 2023-07-30
NWC factsheet Jestha 2080 2023-06-20
NWC factsheet Baisakh 2080 2023-06-07
NWC factsheet Chaitra 2079 2023-04-25
NWC factsheet Falgun 2079 2023-03-27
NWC factsheet Magh 2079 2023-03-02
हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरु बिरुद्धको सचेतनामुलक सामग्री 2023-02-23
महिला हक अधिकार र लैंगिक हिंसा नियन्त्रण समन्धी बिध्यार्थी लक्षित जानकारीमुलक पुस्तिका 2023-02-23
महिलासंग सरोकार राख्ने कानुनहरुको जानकारीमुलक पुस्तिका 2023-02-23
Gender Equality and Social inclusion in Local Level election 2079 2023-02-22
लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका नजरमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ 2023-02-22
NWC factsheet Poush 2079 2023-01-24
Helpline data -(१ साउन २०७९ – ३० कार्तिक २०७९) चौमासिक 2022-12-23
NWC factsheet Mangsir 2079 2022-12-23
NWC factsheet Kartik 2079 2022-12-02
NWC factsheet Ashoj 2079 2022-11-07
NWC factsheet Bhadra 2079 2022-10-12
NWC factsheet Shrawan 2079 2022-08-31
Helpline Data_Shrawan 2078 to Ashad 2079( Fiscal Year 2078/79) 2022-08-21
Helpline Data_Shrawan 2078 to Jestha 2079 2022-06-24
NWC factsheet Jestha 2079 2022-06-24
Helpline Data from 2078 shrawan to 2079 Baisakh 2022-05-26
NWC factsheet Baisakh 2079 2022-05-26
NWC factsheet Chaitra 2078 2022-04-25
NWC factsheet Falgun 2078 2022-03-25
नेपालमा महिलाको अवस्था (Status Report) 2022-03-09
NWC factsheet Magh 2078 2022-02-20
NWC factsheet Poush 2078 2022-02-20
NWC factsheet Mangsir 2078 2022-01-05
NWC factsheet Kartik 2078 2021-12-21
NWC factsheet September 2021 2021-10-19
NWC factsheet August 2021 2021-09-16
NWC factsheet July 2021 2021-08-24
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति बाट नेपाल को छैठौ आवधिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त निष्कर्ष सुझावको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन वैशाख २०७८ 2021-08-04
A Study Report on the Implementation Status of CEDAW on the Sixth Periodic Report of Nepal 2021-08-04
राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भइ बहाली भएपछिको सय दिनको अवधिमा सम्पादित मुख्य–मुख्य कार्यहरूको प्रगति विवरण (२०७७।१०।२१–२०७८।०१।३०) 2021-07-27
जानकारीमूलक पुस्तिका 2021-07-25
NWC factsheet June 2021 2021-07-09
GBV Service Direcrtory 2021-06-21
NWC Factsheet May 2021 2021-06-07
List of GBV service provider working during COVID -19 2021-05-20
NWC factsheet April 2021 2021-05-08
NWC factsheet March 2021 2021-04-30
NWC factsheet February 2021 2021-04-18
NWC factsheet January 2021 2021-04-18
महिलाको हक अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको सामन्य जानकारी (प्रश्नोतर सँगालो) 2021-03-07
National Women Commission 13th Annual Report 2021-02-03
NWC factsheet December 2020 2021-01-21
NWC factsheet November 2020 2021-01-07
NWC factsheet September 2020-11-26
NWC factsheet October 2020 2020-11-26
IPGBVPR End line Survey Report July 2020 2020-11-23
IPGBVPR Annual Monitoring Survey Report -Jul 2020 2020-11-23
NWC factsheet August 2020 2020-10-29
NWC factsheet July 2020 2020-10-29
NWC factsheet June 2020 2020-10-29
Lockdown Report - 4 months 2020-09-20
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि संग सम्बन्धित श्रोत सामाग्री 2020-08-29
Key Resources related to CEDAW 2020-08-29
Protocol on Shelter Management during COVID-19 2020-06-27
NWC factsheet May 2020 2020-06-23
Guideline_2077 2020-06-19
NWC factsheet March 2020 2020-06-15
NWC factsheet April 2020 2020-06-15
First Lockdown Report ( Chaitra, 2076-Baisakha 2077) 2020-06-07
List of GBV service provider during COVID-19 2020-04-09
NWC factsheet February 2020 2020-03-16
NWC factsheet Jan 2020 2020-03-03
NWC factsheet till December 2019 2020-02-02
वार्षिक प्रतिवेदन 2020-01-01
NWC factsheet till November 2019 2019-12-08
List of training manuals and guidelines 2019-12-03
Factsheet_21 Nov, 17 till 31 July, 19 2019-11-20
FAQ_GBV Helpline 2019-11-20
Factsheet_Nov 21st 2017 - April 01, 2019 2019-04-01
Sambodhan Publication 2019-02-03
Factsheet_November 21st, 2017- Jan 31st, 2019 2019-01-31
Factsheet_November 21st, 2017- September 30th, 2018 2018-09-13
Factsheet_Nov 21st, 2017- August 31st, 2018 2018-08-31
Factsheet_21 Nov, 17 till 30 June, 18 2018-06-30
BaseLine Report- Sambodhan 2018-01-03
Gender Data- 2074 2017-10-10
Mahila Aadhikar- 2074 2017-02-03
Press Clipping 2016-09-20
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram