Mobile app 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
Bhadrakali Plaza, Kathmandu, Nepal
Logo of National Women Commission

Press Release

Title Published date Download
घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गराउने सम्बन्धमा 2024-03-04
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा-२०८०/१०/२९ 2024-02-12
प्रेस बिज्ञप्ति - २०८०/१०/११ 2024-01-25
ध्यानाकर्षण-२०८०/०९/०४ 2023-12-21
प्रेस बिज्ञप्ति - २०८०/०८/०६ 2023-11-22
प्रेस बिज्ञप्ति - २०८०/०७/१७ 2023-11-03
प्रेस बिज्ञप्ति - २०८०/०५/०८ 2023-08-25
प्रेस बिज्ञप्ति - २०८०/०४/३० 2023-08-15
प्रेस बिज्ञप्ति - २०८०/०४/२८ 2023-08-13
प्रेस बिज्ञप्ति - २०८०/०४/२६ 2023-08-11
प्रेस बिज्ञप्ति - २०८०/०४/१० 2023-07-26
प्रेस बिज्ञप्ति - २०७९/०७/३० 2022-11-16
प्रेस बिज्ञप्ति-२०७९/०७/०३ 2022-10-20
प्रेस बिज्ञप्ति-२०७९/०६/२८ 2022-10-14
प्रेस बिज्ञप्ति-२०७९/०४/१८ 2022-08-03
प्रेस बिज्ञप्ति 2022-07-31
प्रेस-विज्ञप्ति (२०७९/०३/०५) 2022-06-19
प्रेस-विज्ञप्ति (२०७९/०३/०४) 2022-06-18
प्रेस-विज्ञप्ति (२०७९/०२/२३) 2022-06-06
प्रेस-विज्ञप्ति (२०७९/०२/१२) 2022-05-26
प्रेस-विज्ञप्ति 2022-05-22
महिला आयोगको ध्यानाकर्षण 2022-05-12
निर्वाचनको समयमा भएको महिला हिंसा उपर आयोगको ध्यानाकर्षण 2022-05-11
प्रेस-विज्ञप्ति (२०७९ /१ /२२ ) 2022-05-05
प्रेस-विज्ञप्ति (२०७९ /१ /०४ ) 2022-04-17
प्रेस-विज्ञप्ति (२०७८/१२ /०४ ) 2022-03-20
प्रेस-विज्ञप्ति (२०७८/१२ /०४ ) 2022-03-20
प्रेस-विज्ञप्ति (२०७८/११ /१९ ) 2022-03-03
Press Meeting _ Magh 21 2022-02-04
Press Release (06/20/2078) 2021-10-06
Press Release 2021-10-03
Press Release (05/10/2078) 2021-08-27
Press Release (10/30/2077) 2021-02-12
Press Release (10/25/2077) 2021-02-07
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram