मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

अनलाइन उजुरी

सुझाब तथा गुनासो लेखि पठाउन तलको फारम भर्नुहोस् । तपाईको जानकारी गोप्य राखिनेछ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०६३ को दफा ११ को उपदफा २ तथा राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली २०६५ बमोजिम यो निवेदन गरेको छु। सो उपर जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ।


cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram