मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

सुचना

JDS(2022) छात्रवृतिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्

लैङ्गिक विज्ञ तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाहरु सूचीकृत गराउने सम्बन्धी सूचना

[…]

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय महिला आयोगको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि-२०७८

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय महिला आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७८

पुरा पढ्नुहोस्

List of GBV service provider working during COVID -19

पुरा पढ्नुहोस्
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram