मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

साङ्गठनिक संरचना

Organization Structure of NWC

विश्व बैकको सहयोगमा सञ्चालित Integrated Platform for Gender Based Violence Prevention  and Response in Nepal परियोजना मा कार्यरत कर्मचारीहरूको दरबन्दी सङ्ख्या यस प्रकार छ :

१. प्राविधिक सल्लाहकार
२. मुद्दा व्यवस्थापक
३. सूचना प्रविधि अधिकृत
४. मनोसामाजिक परामर्शकर्ता
५. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्थापक
६. हेल्पलाईन व्यवस्थापक
७. संचार व्यवस्थापक
८.  कानून अधिकृत
९. हेल्पलाईन अपरेटर १०
१०. कार्यालय सहयोगी
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram