मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

प्रकाशन

NWC factsheet September 2021

पुरा पढ्नुहोस्

NWC factsheet August 2021

पुरा पढ्नुहोस्

NWC factsheet July 2021

पुरा पढ्नुहोस्

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति बाट नेपाल को छैठौ आवधिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त निष्कर्ष सुझावको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन वैशाख २०७८

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने
समिति बाट नेपाल को छैठौ आवधिक
प्रतिवेदन उपर प्राप्त निष्कर्ष सुझावको कार्यान्वयन
अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन
वैशाख २०७८

पुरा पढ्नुहोस्

A Study Report on the Implementation Status of CEDAW on the Sixth Periodic Report of Nepal

A Study on the Implementation Status of Concluding Observations of United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW Committee) on the Sixth Periodic Report of Nepal June 2021

पुरा पढ्नुहोस्
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram