मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

महाशाखा/शाखाहरूसँगको सम्पर्क

क्र.सशाखा/महाशाखाप्रमुखसम्पर्क नम्बरइमेल
प्रशासन तथा योजना शाखाश्री सिता निरौला (फुयाल )
नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारी र सिफारिस कार्यान्वयन शाखाश्री गिरिराज ज्ञवाली
उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन शाखाश्री चमिला भट्टराई 9841588307
महिला विकास समन्वय शाखाश्री सिता अधिकारी
आर्थिक प्रशासन शाखाश्री लक्ष्मी देवी रेग्मी रिजाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram