मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

महाशाखा/शाखाहरूसँगको सम्पर्क

क्र.सशाखा/महाशाखाप्रमुखसम्पर्क नम्बरइमेल
प्रशासन तथा योजना शाखाश्री ऋषि कुमार दाहाल
नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारी र सिफारिस कार्यान्वयन शाखाश्री सिता निरौला (फुयाल )
उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन शाखाश्री लक्ष्मी शर्मा
महिला विकास समन्वय शाखाश्री सिता अधिकारी
आर्थिक प्रशासन शाखाश्री श्रीभद्र गौतम
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram