मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

महाशाखा/शाखाहरूसँगको सम्पर्क

क्र.सशाखा/महाशाखाप्रमुखसम्पर्क नम्बरइमेल
प्रशासन तथा योजना शाखाश्री कृष्ण कुमार निरौला9851147167
नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारी र सिफारिस कार्यान्वयन शाखाश्री लक्ष्मी आचार्य पराजुली9851140724laxmi.parajuli@nwc.gov.np, mkbmr2016@gmail.com
उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन शाखाश्री चमिला भट्टराई 9841588307
महिला विकास समन्वय शाखाश्री अञ्जु ढुङ्गाना
आर्थिक प्रशासन शाखाश्री श्रीभद्र गौतम9851083736shribhadra.gautam@nwc.gov.np, shribhadrag@gmail.com
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram