मोबाईल एप 
Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

निर्देशिका/कार्यविधि

हेल्पलाईन संचालन कार्यविधि

पुरा पढ्नुहोस्

"Khabar Garaun 1145 Helpline" - Standard Operating Procedure (SOP)

पुरा पढ्नुहोस्

लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायक संस्था छनौट तथा सेवाशुल्क /अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७८

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय महिला आयोगको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि-२०७८

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय महिला आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७८

पुरा पढ्नुहोस्
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram